TSU

กำหนดการ รับ-คืน ชุดครุยปริญญา บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 - 2565

   30 ส.ค. 66  /   1531

กำหนดการ รับ - คืนชุดครุยปริญญา บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 - 2565

✅ รับชุดครุยปริญญา 16 - 18 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา วิทยาเขตสงขลา

✅ คืนชุดครุยปริญญา

???? วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 18.00 น.

???? วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ โรงฝึกพลศึกษา วิทยาเขตสงขลา

✅ การชำระค่าเช่าชุดครุยปริญญา (รวม 2,000 บาท)

⭐ ค่าเช่าชุดครุย 1,000 บาท

⭐ ค่าประกันชุด 1,000 บาท (ค่าประกันชุดครุยปริญญา

1,000 บาทจะได้คืนหลังนำชุดครุยฯคืนตามกำหนด)

⚠⚠ ชำระด้วยเงินสด เท่านั้น

???? รายชื่อผู้จองชุดครุยปริญญาปีการศึกษา 2564

https://cdn2.me-qr.com/pdf/17315880.pdf

???? รายชื่อผู้จองชุดครุยปริญญาปีการศึกษา 2565

https://cdn2.me-qr.com/pdf/17300894.pdf?time=1693275906

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ 081 - 8225476 พี่อิม